Jak szybko zarobić?

Jak szybko zarobić?

09:01 06/07/2015

Sprawdzamy, czy istnieje ekspresowy i bezpieczny sposób zarobienia znaczących pieniędzy.

Istnieje wiele różnych instrumentów finansowych, które służą pomnażaniu pieniędzy, zaś do najbardziej spektakularnych należy bez wątpienia inwestowanie na rynku papierów wartościowych. Jednakże wszelkie operacje giełdowe łączą się z dużym ryzykiem, a ponadto wymagają  posiadania sporego zasobu wiedzy i pewnych umiejętności. Nieodzowne jest też śledzenie na bieżąco notowań poszczególnych indeksów, czytanie wiadomości z rynku finansowego i ze świata gospodarki, bowiem mogą mieć one znaczący wpływ na zachowania inwestorów, a co za tym idzie, na kursy akcji różnych spółek. Naturalnie, jak w odniesieniu do każdej innej dziedziny, tak i giełdy można się nauczyć, wymaga to jednak trochę czasu i zaangażowania.

 

Początkujący inwestorzy powinni przede wszystkim przestrzegać zasady dywersyfikacji portfela. Chodzi o taki dobór instrumentów finansowych, aby były one zróżnicowane pod względem ryzyka.  Inwestycje giełdowe są z natury ryzykowne, ale stopień niepewności jest tym większy, im krótszy jest czas inwestycji. Specjaliści od rynków finansowych doskonale wiedzą, że ryzyko musi być znacznie większe, kiedy chcemy osiągnąć duże zyski w krótkiej perspektywie czasowej. Inaczej mówiąc, szybki i duży zarobek na giełdzie oznacza bardzo ryzykowną grę, może się udać, ale równie dobrze można na tym stracić. Znaczące zyski w krótkim czasie są nie do pogodzenia z pewnością i bezpieczeństwem lokowanych środków, dużo i bez ryzyka można uzyskać wyłącznie w długiej perspektywie czasowej. O słuszności tego twierdzenia można się przekonać, obserwując wykresy notowań dowolnego indeksu na przestrzeni kilku miesięcy i kilkunastu lat.

 

WL