Zwrot podatku: komu i kiedy przysługuje?

Zwrot podatku: komu i kiedy przysługuje?

09:01 06/07/2015

Rozliczając podatki za rok 2015 trzeba pamiętać o zmianach, jakie zaszły w prawie podatkowym w ostatnim okresie. Poniżej przedstawiamy aktualną listę ulg podatkowych do uwzględnienia w tegorocznym zeznaniu.

Ulga na Internet – zwrot wydatków poniesionych na korzystanie z sieci (nie więcej niż 760 zł rocznie - przysługuje jedynie osobom, które skorzystały z niej po raz pierwszy w 2013 roku). W przypadku firm występuje w formie ulgi od przychodu. Możliwa dla formularzy PIT 28, PIT 36, i PIT 37

Ulga z tytułu darowizn na cele pożytku publicznego – odliczenie kwoty darowizny. Możliwa dla formularzy PIT 28, PIT 36, i PIT 37

Ulga z tytułu krwiodawstwa – odliczenie od dochodu kwoty darowizny. Możliwa dla formularzy PIT 28, PIT 36, i PIT 37

Ulga z tytułu darowizny na cele kultu religijnego – odliczenie kwoty darowizny. Możliwa dla formularzy PIT 28, PIT 36, i PIT 37

Ulga rehabilitacyjna (w tym ulga na leki) – odliczenia od dochodów kosztów ponoszonych na rehabilitację. Przeznaczona również dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych. Możliwa dla formularzy PIT 28, PIT 36, i PIT 37.

Ulga na przewodnika – odliczenie 2280 zł z tytułu konieczności posiadania przewodnika. Możliwa dla formularzy PIT 28, PIT 36, i PIT 37.

Ulga na psa asystującego – podobnie jak w przypadku przewodnika, możemy odpisać 2280 zł. PIT 28, PIT 36, PIT 36L PIT 28, PIT 36, i PIT 37.

Ulga rehabilitacyjna na samochód – zwrot 2280 zł w ramach kosztów poniesionych na samochód, związanych z osobą niepełnosprawną. Możliwa dla formularzy  PIT 28, PIT 36, i PIT 37.

Ulga z tytułu kosztów poniesionych na nowe technologie – zwrot do 50% wydatków poniesionych na zaawansowane rozwiązania technologiczne (w tym wiedzę, prawa autorskie itp.). Możliwa dla formularzy PIT 28, PIT 36, PIT 36L (jedynie dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą.

Ulga z tytułu składek odprowadzanych na ubezpieczenie zdrowotne – do 7,75% zapłaconych składek odliczana od podatku. Możliwa dla formularzy PIT 16-A, PIT 28, PIT 36, PIT 36L i PIT 37.

Ulga abolicyjna – dla podatników pracujących za granicą. Umożliwia zmniejszenie należności podatkowych o różnicę wynikającą z wysokości składek podatkowych w Polsce i za granicą. Możliwa dla formularzy PIT 28, PIT 36 i PIT 36 L

Ulga prorodzinna – umożliwia odpisanie od podatku 1112,04 rocznie na każde dziecko. Możliwa dla formularzy PIT 36 i PIT 37.


Warto pamiętać, że zwrot nadpłaconego podatku dochodowego następuje 3 miesiące po złożeniu deklaracji podatkowej. Ostateczny termin składania deklaracji przypada na 30 kwietnia.

 

RP