IKE, czyli jak bezpiecznie oszczędzać pieniądze na emeryturę

IKE, czyli jak bezpiecznie oszczędzać pieniądze na emeryturę

12:01 03/10/2016

IKE to rodzaj osobistego konta emerytalnego, dodatkowe zabezpieczenie wypłacane najczęściej po zakończeniu kariery zawodowej. Jest to produkt skierowany do osób, które chcą samodzielnie odkładać pieniądze na swoją przyszłą emeryturę.

IKE – oszczędzanie na emeryturę

IKE, czyli indywidualne konto emerytalne, to tak zwany trzeci filar emerytalny. Konta emerytalne to produkt oferowany przez banki, domy maklerskie, towarzystwa inwestycyjne i towarzystwa ubezpieczeń. Posiadanie takiego konta jest dobrowolne. Pieniądze odkładane na IKE należą do klienta i można je wycofać w każdej chwili. Produkt daje szeroki wachlarz strategii inwestycyjnych (np. akcje, obligacje), może też przypominać konto oszczędnościowe albo lokatę. IKE jest oprocentowane i można je zasilać w zależności od możliwości finansowych, nie trzeba tego robić regularnie. Nie można jednak przekroczyć ustalonego górnego limitu wpłat, który równa się trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia w danym roku. W 2016 roku limit wynosi 12 165 złotych.

 

Lokata emerytalna bez podatku Belki

Jeśli środki finansowe zgromadzone na IKE zostaną wypłacone po 60. roku życia, klient nie płaci podatku dochodowego od zysków, czyli tak zwanego podatku Belki. Pieniądze można wypłacić wcześniej, ale wiąże się to z zapłaceniem podatku w wysokości 19% zgromadzonego kapitału.

 

Ile można zarobić na IKE?

Indywidualne konta emerytalne to bezpieczny sposób na oszczędzanie, ale niekoniecznie na mnożenie kapitału. IKE w różnych bankach gwarantują najczęściej oprocentowanie na poziomie od 1,8% do 3% zysku w skali roku. Trochę wyższe oprocentowanie oferowane jest przez banki spółdzielcze – sięga nawet 6% w skali roku. W przypadku wcześniejszego zerwania umowy klient może utracić zgromadzone odsetki.

 

Konto emerytalne można mieć tylko jedno

Na indywidualnym koncie emerytalnym środki może gromadzić tylko jedna osoba, nie ma możliwości wspólnego odkładania na emeryturę. IKE można mieć tylko jedno. Istnieje jednak możliwość przeniesienia swojego konta do innego banku lub podmiotu świadczącego usługi finansowe. Środki zostaną wówczas przelane na nowe IKE, a poprzednie zostanie zlikwidowane.