Czy warto inwestować w złoto?

Czy warto inwestować w złoto?

09:01 06/07/2015

Dowiedz się, czy inwestycja w ten kruszec jest opłacalna w każdym momencie i jakie korzyści i ryzyka się z nią wiążą.

Złoto od wielu lat stanowi bardzo dochodowy rodzaj inwestycji, mimo przejściowych zawirowań jego kursu. Mnóstwo ludzi traktuje inwestowanie w ten szlachetny metal jako swoiste zabezpieczenie na przyszłość, pewniejsze, ich zdaniem, od wielu innych sposobów lokowania kapitału. Obserwacja wzrostu ceny kruszcu na przestrzeni kilku ostatnich lat zdaje się potwierdzać tę tezę, złoto bowiem zyskuje na wartości w momentach kryzysowych, podobnie zresztą jak inne surowce. Jego przewaga nad ropą naftową, gazem i innymi tego typu kopalinami w odniesieniu do prywatnych lokat jest oczywista, jego niewielkie rozmiary powodują natomiast, że w kryzysowych sytuacjach zawsze je można wziąć ze sobą i jest ponadto powszechnie akceptowane jako potencjalny środek płatniczy czy przedmiot wymiany handlowej.

 

Wątpliwości co do bezpieczeństwa lokowania pieniędzy w złocie wzbudziły gwałtowne zmiany kursu, jakie miały miejsce w 2013 roku. Po imponujących, trwających długi czas wzrostach, nastąpiła ostra korekta, co spowodowało spadek zaufania wielu inwestorów. Był to jednak dość naturalny ruch wobec nie do końca uzasadnionych zwyżek cen, po czym rynek złota uległ stabilizacji. Jeżeli zatem ktoś stawiał na krótkoterminową spekulację na cenie kruszcu, mógł rzeczywiście nie trafić w odpowiedni moment. Natomiast w długiej perspektywie złoto jest jednak nie do pokonania. Wynika to między innymi z ograniczonej podaży tego surowca i jego uniwersalności. Warto jednak, budując własny portfel inwestycyjny, pamiętać o dywersyfikacji lokat – złoto nie powinno być jedynym naszym aktywem.

 

GS