Jak zacząć grać na giełdzie?

Jak zacząć grać na giełdzie?

09:01 06/07/2015

Inwestycje giełdowe nie są zarezerwowane wyłącznie dla inwestorów dysponujących wielomilionowym kapitałem. Można je również rozpocząć, będąc w posiadaniu symbolicznej kwoty. Jak tego dokonać?

Trafne inwestycje giełdowe pozwalają na pomnożenie posiadanych oszczędności, ale zawsze wiążą się z ryzykiem utraty całości lub części zainwestowanej kwoty. O ile na lokatach bankowych można wypracować stabilny, pewny, lecz jednocześnie niewielki zysk, dochody z gry giełdowej mogą być wielokrotnie wyższe, choć nigdy nie są gwarantowane. Zła decyzja inwestycyjna pociąga za sobą negatywne skutki finansowe dla inwestorów. Na giełdzie można faktycznie dużo zarobić, ale trzeba mieć szeroką wiedzę o czynnikach wpływających na wycenę akcji i intuicję inwestycyjną.

 

Jak zacząć?

 

Inwestowanie na giełdzie można rozpocząć samodzielnie lub poprzez fundusz akcji. W przypadku pierwszego rozwiązania należy na bieżąco śledzić notowania giełdowe i informacje z branży, w której inwestujemy. W przypadku drugiego obowiązki te przejmują eksperci, ale w zamian pobierają opłaty za zarządzanie pieniędzmi klienta i prowizję od zysku. Inwestor nie ma też dużego wpływu na wybór celu inwestycji.

 

Aby zostać samodzielnym inwestorem giełdowym, należy założyć rachunek maklerski składający się z subkonta gotówkowego oraz subkonta, na którym przechowywane są papiery wartościowe inwestora. Rachunek można otworzyć w domu lub biurze maklerskim.

 

Na giełdzie inwestuje się poprzez zakup akcji spółek i ich sprzedaż, najlepiej z zyskiem. Upraszczając, warto tanio kupić akcje i sprzedać je dopiero wtedy, gdy wycena będzie zdecydowanie wzrastać. Na GPW handluje się także certyfikatami inwestycyjnymi, umożliwiającymi lokowanie gotówki w surowcach, indeksach zagranicznych giełd czy metalach szlachetnych.

 

Najbezpieczniejsze są inwestycje w obligacje, w ramach których inwestor pożycza pieniądze firmie w zamian za wykup długu w określonym czasie wraz z wcześniej ustalonymi odsetkami.

 

GS