Strategie inwestycyjne na giełdzie

Strategie inwestycyjne na giełdzie

09:01 06/07/2015

"Taniej kupić, drożej sprzedać" - to banalne zdanie podsumowuje całą ideę gry na giełdzie. W osiągnięciu tego celu pomóc ma obranie konkretnej strategii.

Kierowanie się intuicją, jakże częste wśród początkujących inwestorów, może przynieść pewne zyski, jednak czynnik ryzyka jest bardzo duży. Zniwelować go może wnikliwa analiza podmiotów oferujących swoje akcje, czyli właśnie obranie strategii. Dwie najstarsze i najpopularniejsze z nich to analiza fundamentalna i analiza techniczna.

Analiza fundamentalna polega na przekonaniu, że w daną spółkę należy inwestować, gdy jest notowana poniżej swojej wartości. Stąd ważne jest oszacowanie realnej sytuacji firmy. Analitycy fundamentalni wyceniają ją, stosując różne metody i biorąc pod uwagę rozmaite aspekty. Wycena przebiega na kilku etapach:

  • analiza makroekonomiczna - ogólna ocena atrakcyjności inwestowania na rynku, zależna od sytuacji gospodarczej, politycznej i społecznej,
  • analiza sektorowa - pod uwagę bierze się poziom finansowy danego sektora/branży,
  • analiza sytuacyjna - rozpatruje się sytuację danej spółki pod względem atrakcyjności jej produktów, specyfiki rynku, kontrahentów, sposobu zarządzania firmą, itp.,
  • analiza finansowa spółki - uważne przyjrzenie się finansom przedsiębiorstwa poprzez informacje dostępne na rynku kapitałowym,
  • wycena akcji - ostateczna decyzja, czy wartość akcji jest zaniżona czy przewartościowana.

Analiza fundamentalna wymaga umiejętności weryfikowania informacji z różnych źródeł oraz wyciągania z nich wniosków, pozwalających oszacować atrakcyjność interesującego podmiotu.

 

Analiza techniczna zakłada, że rynek sam wykorzystuje wszelkie informacje dotyczące spółki i wystarczy obserwować zmiany kursu akcji. Posługujący się nią inwestorzy w pewien sposób wykorzystują więc analizę fundamentalną, sami się nią nie zajmując.

Kierują się za to trzema przesłankami:

  • rynek dyskontuje wszystko - zachowania cen odzwierciedlają relacje między popytem a podażą, a analiza wahań kursu jest dostateczną informacją co do kondycji przedsiębiorstwa,
  • ceny podlegają trendom - analitycy techniczni są w stanie przewidzieć, czy spółka jest na fali wznoszącej czy opadającej. Obserwując wykresy jej notowań, podejmują decyzję przy założeniu, że trend będzie kontynuowany,
  • historia się powtarza - powtarzalność ludzkich zachowań w pewnych sytuacjach ma swoje przełożenie na trendy. Porównanie analogicznych sytuacji z lat poprzednich pozwala podjąć decyzje dotyczące transakcji na zasadzie prognozowania powtarzalności.

Analiza fundamentalna i analiza techniczna to dwie najpopularniejsze strategie inwestycyjne. Doświadczeni inwestorzy potrafią stosować je przemiennie, by osiągnąć maksymalny profit i jak największą stopę zwrotu własnych nakładów.

 

WL