Czym jest giełda?

Czym jest giełda?

13:05 01/06/2016

Giełda, ogólnie rzecz ujmując, jest miejscem, w którym zebrani ludzie mogą dokonywać zakupu i sprzedaży dóbr i usług. Rozróżniamy tutaj giełdy różnego rodzaju. Może być to giełda towarowa, giełda elektroniczna, turystyczna, zoologiczna czy walutowa.

Nas jednak oczywiście najbardziej interesuje Giełda Papierów Wartościowych, a w szczególności ta mieszcząca się w Warszawie.

Każde rozwinięte państwo posiada własną giełdę, na której możliwy jest obrót akcjami spółek handlowych ulokowanych w danym państwie. Dokładnie tak samo dzieje się i w Polsce, gdzie w Warszawie została ulokowana Giełda Papierów Wartościowych, na której to akcjonariusze i inwestorzy mogą dokonywać za pośrednictwem maklerów, biur maklerskich i domów maklerskich (podmiotów upoważnionych do zawierania transakcji na giełdzie), zakupu i sprzedaży akcji spółek notowanych na GPW.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie została stworzona w latach 90 XX wieku. Wówczas też powstał pierwszy indeks giełdowy. Z czasem oczywiście ilość spółek jak i indeksów na GPW się zwiększała. Obecnie mamy blisko 600 różnych spółek, w które możemy zainwestować nasze pieniądze, kupując ich akcje.

Akcje spółek na giełdzie, jak już wcześniej wspomniałem, można zakupić jedynie za pośrednictwem autoryzowanego podmiotu dopuszczonego do obrotu papierami wartościowymi. Należą do nich między innymi biura i domy maklerskie. Biura maklerskie najczęściej są ulokowane przy bankach i stanowią ich część. Domy maklerskie natomiast, najczęściej są samodzielnymi podmiotami rynku finansowego, które oferują nam swoje usługi.

Gdy stanąłem przed wyborem, biuro maklerskie a dom maklerski, wybrałem w tym przypadku dom maklerski, który przedstawił mi zdecydowanie atrakcyjniejszą ofertę. Mój wybór padł na firmę TMS Brokers. Na ich stronie internetowej tms.pl znalazłem dużo interesujących materiałów edukacyjnych. Różnego rodzaju kursy i szkolenia, w tym także te video, publikacje, strategie inwestycyjne, a także podręczniki inwestora w formie elektronicznej. Ponadto bezpośredni kontakt z indywidualnie przypisanym doradcą, który odpowie, podpowie i doradzi, nie tylko w kwestiach technicznych, ale także jak najbardziej merytorycznych związanych z naszą inwestycją. Jedne z najniższych prowizji na rynku były kolejnym argumentem za wybraniem oferty TMS Brokers.

Platforma inwestycyjna udostępniona przez brokera, umożliwia nam inwestowanie zarówno w akcje spółek handlowych, jak i na rynku forex bądź w surowce. Mnogość opcji inwestycyjnych istotna jest dla dywersyfikacji naszego portfela walutowego. Cyklicznie organizowane są interesujące konkursy dla inwestorów, gdzie na demonstracyjnej platformie możemy zmierzyć się z innymi graczami o prawdziwe i rzeczywiste nagrody. Wszystkie te elementy przekonały mnie do wyboru TMS Brokers jako najlepszego domu maklerskiego.