NewConnect – jak inwestować poza GPW?

NewConnect – jak inwestować poza GPW?

16:28 13/12/2016

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MPŚ) to motor napędowy zarówno polskiej, jak i europejskiej gospodarki. Jak wskazuje raport Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, generują one blisko 3/4 PKB naszego kraju. Tak duży potencjał inwestycyjny musiał zostać wykorzystany.

W 2007 roku uruchomiono NewConnect – alternatywny rynek akcji GPW, zrzeszający małe i średnie przedsiębiorstwa, charakteryzujące się wysokim potencjałem wzrostu.

 

Alternatywne możliwości inwestowania

Utworzony został on z myślą o tym, aby dać szansę na rozwój małym i średnim przedsiębiorstwom. To one bowiem w największym stopniu borykają się z trudnościami w pozyskiwaniu funduszów na prowadzenie działalności, finansowanie inwestycji i wdrażanie innowacji. Dla wielu emitentów NewConnect stanowi pierwszy etap na drodze do zaistnienia na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Inwestorom oferuje z kolei potencjalnie wysoki zwrot z zainwestowanych pieniędzy. Oczywiście pod warunkiem, iż zaakceptują oni podwyższone ryzyko. Alternatywne możliwości alokowania kapitału oraz duża liczba spółek, które różnią się między sobą wielkością, branżą, profilem biznesowym, stopniem rozwoju czy też ryzykiem prowadzenia działalności to podstawowe atuty rynku, które zachęcają inwestorów indywidualnych do przekazywania swoich środków.

 

gielda

 

 

Jak wybrać optymalny rachunek maklerski?

Inwestorzy indywidualni to podstawowa grupa odbiorców akcji, generująca około 70% obrotów na NewConnect. Aby dołączyć do tego grona, należy otworzyć rachunek maklerski. Umożliwia on sprzedaż oraz zakup papierów wartościowych, stwarzając tym samym wiele możliwości inwestowania. Mowa bowiem nie tylko o obrocie akcjami, ale również obligacjami, instrumentami pochodnymi, indeksami czy też produktami strukturyzowanymi.

Wybierając rachunek, należy zadbać o to, aby charakteryzował się on:

  • niskimi kosztami prowadzenia,
  • niewielką prowizją od transakcji,
  • funkcjonalnością, w ramach której będziemy posiadać dostęp do notowań online, wykresów, analiz i komentarzy biura maklerskiego. Przydatna jest również aplikacja mobilna czy też zintegrowanie naszego rachunku maklerskiego z kontem w banku.

To, jakie funkcje będzie miał rachunek maklerski, zależy przede wszystkim od indywidualnych potrzeb i preferencji inwestora. Ci początkujący o mniejszych możliwościach finansowych przy wyborze optymalnej opcji powinni kierować się niskimi kosztami i prowizją. Inwestorzy zawodowi z większym doświadczeniem szukać muszą fachowej obsługi i profesjonalnego oprogramowania, nawet jeśli oznacza to nieco większe opłaty za prowadzenie rachunku.

 

Dywersyfikacja branżowa zachętą dla inwestorów

Alternatywny rynek akcji New Connect powstał w oparciu o formułę parkietu dla MŚP prowadzonego przez giełdę papierów wartościowych. Dzięki takiemu rozwiązaniu, GPW może nadzorować emitentów odnośnie prawidłowego wypełniania przez nich obowiązków informacyjnych. New Connect zaś korzysta z reputacji i doświadczenia GPW, która ma możliwość dofinansowania alternatywnego parkietu w razie potrzeb.

Wśród zalet rynku NewConnect wymienia się również zróżnicowanie branżowe notowanych spółek. Chociaż w pierwszej fazie istnienia alternatywnego obrotu akcjami koncentrowano się na innowacyjnych przedsiębiorstwach z sektorów nowych technologii, eko-energii, IT czy też life science, obecnie biorą w nim udział także firmy z nieco bardziej tradycyjnych sektorów. W praktyce oznacza to, iż inwestor może zdywersyfikować ryzyko. Z tego względu idea inwestowania na rynku alternatywnym staje się coraz bardziej popularna.