Czy student może się zarejestrować jako bezrobotny?

Czy student może się zarejestrować jako bezrobotny?

09:01 06/07/2015

Ciężka sytuacja finansowa rodziny, trudności ze znalezieniem zatrudnienia i rosnące koszty utrzymania w większych akademickich ośrodkach to powody, dla których coraz więcej studentów zainteresowanych jest rejestracją jako bezrobotni. Czy jednak w ich

Wydawać by się mogło, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby studenci mogli rejestrować się w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne. A jednak nie wszyscy mają taką możliwość. Wszystko zależy od trybu studiów – osoba ucząca się w systemie stacjonarnym nie może być jednocześnie zarejestrowana jako osoba bezrobotna. Osoba ucząca się w systemie zaocznym, jeśli zajęcia odbywają się w weekendy, może zarejestrować się w pośredniaku.

 

Z czego wynika takie rozgraniczenie? Na pewno ma ono związek z samą istotą studiów dziennych i zaocznych. Jeśli uczymy się w trybie stacjonarnym, to wykłady i ćwiczenia na uczelni są naszym podstawowym zajęciem. Odbywają się na przestrzeni wszystkich dni roboczych, co dla urzędu pracy jest jednoznaczne z brakiem gotowości takiej osoby do podjęcia zatrudnienia. A jest to warunek konieczny, jaki przyświeca urzędowi pracy przy rejestrowaniu osób do statusu bezrobotnych. W momencie, kiedy urząd pracy zaoferowałby wakat studentowi, ten i tak nie mógłby go przyjąć z uwagi na plan zajęć uczelnianych. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku studentów zaocznych. Weekendowe zajęcia nie stoją na przeszkodzie normalnej pracy zawodowej w pełnym wymiarze godzin.

 

Wielu studentów dziennych nie jest, z powodu braku możliwości rejestracji jako bezrobotny, usatysfakcjonowana. Przekreśla to bowiem opcję otrzymania dotacji na otwarcie własnej działalności gospodarczej, o czym wielu młodych ludzi myśli już w toku studiów. Pozostaje więc tylko poczekać, skończyć studia i dopiero wtedy starać się zrealizować ten cel.

 

GS