Współpraca firmy z prawnikiem i jej koszty

Współpraca firmy z prawnikiem i jej koszty

09:01 06/07/2015

Zatrudnianie prawnika lub trwała współpraca z kancelarią lub biurem prawnym to już nie luksus, na który mogą pozwalać sobie tylko korporacje. W wielu przypadkach okazuje się niezbędna nawet, jeśli pracodawca ma pod sobą tylko kilkunastu podwładnych.

Ciągle jeszcze wielu przedsiębiorców żywi przekonanie, że współpraca z prawnikiem jest potrzebna tylko w przypadku, kiedy firma uwikła się w postępowanie sądowe lub nastąpi naruszenie zasad prawa. Tymczasem w obliczu nieustannie zmieniających się przepisów, nagminnie występujących nierzetelności w opłacaniu faktur czy naruszania zasad uczciwej konkurencji, współpraca z prawnikiem powinna być codziennością dla każdego przedsiębiorstwa. Obsługa prawna firm ani nie jest dzisiaj czymś wyjątkowym, ani nie wymaga stałego zatrudniania prawnika. Podobnie jak w przypadku księgowości, zleca się ją coraz częściej firmom zewnętrznym. Wynajęte biuro czy kancelaria prowadzi bieżącą obsługę prawną obejmującą wszystkie sprawy związane z prawem pracy, negocjacjami i  umowami z kontrahentami, poradnictwem, jak również reprezentuje firmę przed organami sądowymi i administracyjnymi. Dotyczy to najbardziej skomplikowanych i uciążliwych dla przedsiębiorcy kwestii, takich jak wydawanie koncesji i zezwoleń, konstruowanie umów, windykacja należności, spory z klientami lub kontrahentami, spory z pracownikami, czy wreszcie reprezentacja procesowa.

 

Wbrew dość rozpowszechnionemu przekonaniu, stała współpraca z prawnikiem wcale nie oznacza niebotycznych kosztów, tym bardziej, że najczęściej stosuje się umowę zlecenie opartą na zryczałtowanej stawce miesięcznej uzgodnionej przez obie strony. Niektóre biura czy kancelarie prawnicze oferują kompleksową obsługę prawną po preferencyjnych kosztach, na przykład w ramach pakietów usług, z których przedsiębiorca może wybrać zestaw bardziej lub mniej rozbudowany.

 

GS