Zwrot VAT – co trzeba wiedzieć?

Zwrot VAT – co trzeba wiedzieć?

09:01 06/07/2015

Zwrot podatku VAT przysługuje wyłącznie przedsiębiorcom zarejestrowanym w Urzędzie Skarbowym jako czynni podatnicy, płatnicy podatku VAT. Rejestracja wymaga złożenia formularza VAT-R do właściwego urzędu, odpowiadającego miejscu prowadzenia działalności.

Podstawa zwrotu

 

Czynni VAT-owcy mają możliwość skorzystania z opcji rozliczania podatku od towarów i usług konsumpcyjnych (VAT) od zakupów, dzięki czemu obniżają kwotę należną fiskusowi. Jeśli odliczenie przewyższa należność podatkową, wówczas podatnik może złożyć wniosek o zwrot podatku VAT.

Zwrot VAT wynika z nadwyżki podatku od zakupów. Z taką sytuacją mamy do czynienia, gdy w danym okresie rozliczeniowym podatnik wykaże, że naliczona kwota jest wyższa od należnej (podatek od zakupów jest wyższy niż ten od sprzedaży). Podatek należny - jak sama nazwa wskazuje - przysługuje fiskusowi, zaś podatek naliczony wykazywany jest na fakturach zakupowych i opłacany przez nabywcę za pośrednictwem sprzedawcy za zamówione towary lub usługi świadczone innym firmom.

Po zakończeniu okresu rozliczeniowego, czyli po miesiącu lub kwartale, VAT-owcy zobowiązani są do podliczenia VAT-u należnego, czyli podatku od sprzedaży dokonanej w tym okresie. Od wykazanej kwoty zakupów związanych z prowadzeniem firmy można odjąć podatek naliczony. Jeśli podatek od sprzedaży przewyższa sumę podatku od zakupów, różnicę podatnik wpłaca na konto Urzędu Skarbowego. W odwrotnej sytuacji wnioskuje do fiskusa o zwrot VAT.

 

 

Termin zwrotu podatku VAT

 

Fiskus ma 60 dni na zwrot VAT podatnikowi. VAT-owiec musi jednak wpisać wybraną kwotę zwrotu w deklaracji podatkowej: w pozycji 53 w formularzu VAT-7 lub w pozycji 63 w formularzu VAT-7K. Podatnik ma możliwość wnioskowania o skrócony termin zwrotu VAT - po 25 dniach - lub wydłużenie terminu zwrotu maksymalnie do 180 dni.

Aby otrzymać szybszy zwrot podatku, przedsiębiorca musi opłacić wszystkie faktury wykazane w deklaracji oraz złożyć odpowiednie uzasadnienie skrócenia terminu zwrotu. Jeśli wniosek nie zostanie dołączony do deklaracji podatkowej, fiskus ma możliwość odmowy zwrotu podatku VAT w skróconym terminie. Wydłużony termin zwrotu VAT, obejmujący 180 dni, znajduje zastosowanie w przypadku zwrotu VAT-u przedsiębiorcom, którzy mają nadpłatę podatku, ale w danym okresie rozliczeniowym nie dokonali żadnej sprzedaży.

 

GS