Prawo działalności gospodarczej w pierwszej połowie 2015 roku

Prawo działalności gospodarczej w pierwszej połowie 2015 roku

09:01 06/07/2015

"Trzeba ufać, towarem, którego najbardziej współczesnemu światu brakuje, jest właśnie zaufanie" - powiedział minister gospodarki Janusz Piechociński.

Ustawa o nowym Prawie działalności gospodarczej ma zostać uchwalona w pierwszej połowie tego roku. Obecnie projekt poddawany jest konsultacjom, a w marcu ma trafić do Sejmu. Główna idea to odciążenie od kosztów administracyjnych i pomoc w prowadzeniu firmy. Ustawa ma wymuszać na instytucjach publicznych obsługujących podmioty gospodarcze większą wydajność oraz wykreować przyjazny ich wizerunek. Tym, na co najczęściej skarżą się przedsiębiorcy krajowi oraz zagraniczni inwestorzy, są przewlekłe procedury, brak decyzyjności, niewydolność administracji. Z założenia ustawa ma stworzyć lepsze otoczenie do prowadzenia działalności gospodarczej poprzez zniwelowanie biurokratycznych przeszkód, tłumiących rozwój i inicjatywę.

Oprócz usprawnienia procedur decyzyjnych, ustawa wprowadzić ma zasadę "domniemania uczciwości" przedsiębiorców. To urzędnik będzie musiał wykazać winę podmiotu gospodarczego, a wszelkie kwestie sporne i błędy interpretacyjne rozstrzygane być mają na korzyść tych drugich. Nowe Prawo działalności gospodarczej nałożyć ma na przedsiębiorców obowiązek "zrównoważonego rozwoju przy wykonywaniu działalności" - oznacza to, że powinni oni uwzględniać interesy konsumentów, potrzeby ochrony środowiska naturalnego oraz konieczności wynagrodzenia pracowników.

Zgodnie z informacją Ministerstwa, przy opracowywaniu projektu regulacji wzięte zostały pod uwagę doświadczenia innych państw europejskich - Holandii, Niemiec, Austrii i Szwajcarii.

"Podstawowym celem regulacji jest urzeczywistnienie konstytucyjnej zasady wolności gospodarczej i zagwarantowanie jej wykonywania w duchu społecznej gospodarki rynkowej, z uwzględnieniem aktualnej sytuacji społecznej i gospodarczej" - napisano w projekcie założeń, które mają zastąpić dotychczasową ustawę o działalności gospodarczej z 2004 roku.

 

RP