Umowa kredytowa - na co zwrócić uwagę?

Umowa kredytowa - na co zwrócić uwagę?

13:02 24/09/2015

Niewielu ludzi nie ma obecnie kredytu. Zaciągamy go na wyjazd na wakacje, na przygotowanie wesela, na samochód albo na mieszkanie. Należy dobrze przeczytać umowę, aby nic nas nie zaskoczyło!

Ochrona przed problemami
    
Jak wspomniano we wstępie, mało która z dorosłych osób nie posiada obecnie choćby małego kredytu do spłacenia. W przypadku większych sum, zaciąganych na długie lata - nawet na kilkadziesiąt lat, jeśli chodzi o mieszkanie - istnieje pewne ryzyko związane z umową kredytową. Dlatego też przy zobowiązaniu zaciąganym na tak długi czas, wszystkie szczegóły powinny być dla nas jasne - aby uchronić się przed ewentualnymi nieporozumieniami oraz problemami w przyszłości.
    
Tymczasem niewiele jest osób, które pytają o zdanie prawnika - najczęściej polegają na zdaniu pracowników banku. A oni chcą przecież udzielić kredytu - a zatem będą go zachwalać, przemilczając wszystkie minusy.

    
Umowa kredytowa - czym jest?
    
Umowę kredytową wykonuje się wtedy, gdy bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji konkretnych klientów pewną kwotę środków pieniężnych - na czas oznaczony w umowie i przy zapewnieniu, iż kredytobiorca zwróci ją z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty. Kredytobiorca zgadza się również na zapłacenie prowizji od udzielonego kredytu - a wszystkie warunki zawarte zostają właśnie w umowie kredytowej.

    
Umowa kredytowa - na co zwrócić uwagę?
    
Widzimy zatem, że to umowa jest podstawą wszystkich działań i tak naprawdę to w niej tkwią informacje o wszystkich zobowiązaniach, na jakie zdecydował się kredytobiorca.
    
Każda umowa kredytowa powinna zawierać:

  • oznaczenie stron umowy,
  • kwotę i walutę kredytu,
  • cel, na który udziela się kredytu,
  • zasady i termin spłaty pożyczki,
  • wysokość oprocentowania kredytu i warunki jego zmiany,
  • sposób zabezpieczenia spłaty kredytu,
  • zakres uprawnień banku związanych z kontrolą wykorzystania kredytu oraz jego spłaty,
  • termin i sposób postawienia do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych,
  • wysokość prowizji (jeśli jest przewidziana),
  • warunki dokonywania zmian i rozwiązania umowy.

    
Oczywiście, cała umowa i wszystkie zawarte w niej zapisy są bardzo ważne. Szczególną uwagę kredytobiorca musi jednak zwrócić na:

1. Rozdział dotyczący konstrukcji oprocentowania kredytu. Należy bowiem sprawdzić, jak często bank będzie dostosowywał stopę procentową do warunków rynkowych - czy będzie to robił na przykład raz na pół roku (to byłoby do zniesienia), czy też na przykład raz w miesiącu (co byłoby kłopotliwe).

2. Jeśli kredytobiorca decyduje się na zaciągnięcie pożyczki w walucie obcej, niezmiernie istotne jest zwrócenie uwagi na spread, czyli różnicę między kursem kupna, a kursem sprzedaży danej pary walut. Pożyczka wypłacana jest bowiem po kursie niższym (kupna), ale spłacać należy ją po kursie wyższym (sprzedaży). Różnice w cenach są zatem bardzo ważne!

3. Należy dowiedzieć się, co z wcześniejszą spłatą kredytu - czy trzeba za to dodatkowo płacić? Niektóre banki wprowadzają takie zapisy do swoich umów.

4. Co z prowizją bankową? Warto wyszukać odpowiedni zapis w umowie, aby dowiedzieć się o niej jak najwięcej. Jeśli bowiem nie będziemy chcieli jej zapłacić natychmiast, a bank doliczy ją do kredytu, czasem będzie się to łączyło na przykład z koniecznością wykupienia jakiegoś ubezpieczenia. A będzie to zobowiązanie na kilka lat, którego wartość znacznie przekroczy wyjściową cenę prowizji!