Kto może odpisać 1% podatku?

Kto może odpisać 1% podatku?

11:37 17/02/2016

Osoby legalnie pracujące początek nowego roku mogą powiązać z rozliczeniami PIT w których mogą uwzględnić czy chcą odpisać 1% podatku wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego, ale nie więcej niż jednej!

Aby tego dokonać i przekazać swój jeden procent podatnicy są zobowiązani do umieszczenia w zeznaniu podatkowym informacji, które pozwalają na identyfikację oraz weryfikację prawdziwości danej organizacji pożytku publicznego. Czynność ta jest niezbędna i równoznaczna ze złożeniem wniosku przez podatnika.

Co jest potrzebne by przekazać komuś 1%?

Proces identyfikacji organizacji, której jesteśmy skłonni przekazać jeden procent jako podatnicy przebiega tylko i wyłącznie na podstawie podanego numeru wpisu z KRS’u (Krajowego Rejestru Sądowego). Oprócz podania numeru wpisu w rozeznaniu podatkowym wystarczy uwzględnić jeszcze kwotę i można być niemal pewnym, że owa organizacja otrzyma przekazane przez nas środki.

Jakie organizacje są uprawione do otrzymywania pieniędzy z tytułu 1% podatku?

Wiadomo, że wszystko musi być tak pomyślane aby osoby oraz organizacje nie uprawnione do otrzymywania pieniędzy z tytułu 1% ich nie otrzymywały. Na stronie internetowej Ministerstwa Pracy widnieje możliwy do wglądu oraz stale aktualizowany wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do czerpania środków z tytułu odpisów podatkowych. Lista ta zawiera nazwę oraz numer wpisu KRS organizacji.

Jak przekazywane są pieniądze i co otrzymuje odbiorca?

Sposób w jaki dana organizacja otrzyma pieniądze od podatnika jest niezmienny od dłuższego czasu – osobami, które są upoważnione do przekazywania środków są oczywiście naczelnicy urzędów skarbowych, a konkretne środki zostają przekazane tradycyjnym przelewem na wskazany przez organizację numer konta bankowego. Odbiorca oprócz pieniędzy może otrzymać również dane personalne osoby przekazującej (imię, naziwsko, adres), która ma prawo w ciągu dwóch miesięcy wyrazić na to zgodę bądź przekazać 1% jako anonim.