Jak zlikwidować działalność gospodarczą?

Jak zlikwidować działalność gospodarczą?

09:01 06/07/2015

Jeśli nasza firma nie rozwija się tak, jak byśmy tego chcieli, możemy pomyśleć o zawieszeniu działalności lub jej zamknięciu. Jak przeprowadzić te operacje?

Zawieszenie jest rozwiązaniem lepszym, bardziej elastycznym, dającym szansę na ponowne wejście w biznes. Nie wiąże się przy tym z koniecznością uiszczania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ani płacenia podatków i odbywa się niemal bez żadnych formalności. Jeśli jednak jesteśmy stuprocentowo przekonani, co do tego, że nie chcemy dłużej prowadzić firmy, możemy trwale zlikwidować naszą działalność. Jak to zrobić?

 

Aby przestać funkcjonować jako przedsiębiorca, należy wyrejestrować działalność z CEIDG. Kiedyś zamknięcie działalności było bardziej czasochłonne i wiązało się z przeprowadzeniem kilku kroków. Musieliśmy złożyć wizytę w urzędzie skarbowym, urzędzie miasta lub gminy, ZUS-ie oraz w urzędzie statystycznym. Dziś, formalności są uproszczone. Zwłaszcza w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej jest to dość proste zadanie.

 

Pierwszy krok to wypełnienie formularza CEIDG-1. Można go złożyć osobiście w urzędzie gminy lub miasta, wysłać pocztą (wraz z potwierdzonym notarialnie własnoręcznym podpisem) lub wysłać za pośrednictwem internetu (jeśli posiadamy podpis elektroniczny lub konto w ePUAP). Składając ten formularz, za jednym zamachem załatwiamy sprawę urzędu skarbowego i statystycznego – nie musimy już tam się fatygować, ponieważ placówki te zostają automatycznie powiadomione. Zostajemy też wykreśleni z rejestru REGON.

 

Teraz czas na ZUS – musimy złożyć tam formularz ZUS ZWUA. Kolejny krok dotyczy końcowego rozliczenia podatków. Sporządza się w tym celu tzw. spis z natury, dotyczący środków trwałych, towarów wytworzonych i nabytych, etc. Dla przedsiębiorców, który uczestniczyli w systemie VAT, koniecznym będzie także wypełnienie formularza VAT-Z.

 

GS