Jak wybrać odpowiednie miejsce do prowadzenia biznesu?

Jak wybrać odpowiednie miejsce do prowadzenia biznesu?

09:01 06/07/2015

Przedsiębiorca rejestrujący działalność gospodarczą w Polsce musi zgodnie z obowiązującym prawem podać w formularzu rejestracyjnym dane siedziby firmy, czyli adres, pod którym przedsiębiorstwo zostanie wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Niekoniecznie ten sam adres

 

W większości przypadków firmy - zwłaszcza te prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą - mają ten sam adres miejsca wykonywania działalności i siedziby firmy. Jednakże biuro może znajdować się w zupełnie innym miejscu niż pomieszczenia handlowe czy produkcyjne. Przepisy prawne wymagają, aby miejsce prowadzenia działalności i siedziba firmy znajdowały się w lokalach, do których przedsiębiorca ma ustanowione jakiekolwiek prawo.

 

 

Biznes handlowy

 

Jeśli przedsiębiorca podejmuje się prowadzenia firmy handlowo-usługowej, sprzedaży produktów w sklepie stacjonarnym czy świadczenia usług w tradycyjnym punkcie, musi zadbać o korzystną lokalizację dla swojej działalności. Potencjalni klienci powinni mieć ułatwiony dostęp do takiego punktu handlowego czy usługowego. Najlepiej, aby znajdował się on w centrum miasta lub na dużym osiedlu mieszkalnym oraz posiadał parking, pozwalający na zatrzymanie pojazdu przez zmotoryzowanych klientów.

Miejsce prowadzenia działalności gospodarczej ma mniejsze znaczenie w przypadku firmy o charakterze e-commerce, kiedy produkty są sprzedawane klientom na odległość, w trybie zdalnym.

 

 

Biznes produkcyjny

 

W przypadku działalności produkcyjnej wskazane jest, aby rozdzielić biuro firmy, w którym przyjmowani są klienci i kontrahenci biznesowi, od siedziby zakładu produkcyjnego. Wynajęcie lub zbudowanie hali produkcyjnej pod miastem będzie wiązało się dla przedsiębiorcy z poniesieniem mniejszych kosztów, niż w przypadku podjęcia budowy lub wynajmu w centrum miasta.

 

GS