Firma przez internet – jak zacząć?

Firma przez internet – jak zacząć?

09:01 06/07/2015

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej pozwala młodym przedsiębiorcą na dokonanie wpisu nowej działalności w trybie zdalnym. Jak założyć firmę przez internet i uniknąć dopełniania wielu formalności urzędowych?

Internetowa rejestracja działalności

 

Od początku lipca 2011 roku istnieje możliwość dokonania wpisu do CEIDG przez internet. Tym samym władze umożliwiły zakładanie firmy bez konieczności wychodzenia z domu. Potrzebny jest do tego tylko komputer z dostępem do sieci internetowej.

 

 

Zakładanie firmy online krok po kroku

 

Aby założyć firmę przez internet, należy w pierwszej kolejności otworzyć konto użytkownika w serwisie ePUAP, co nie pociąga za sobą żadnych kosztów. Profil można założyć przez internet i potwierdzić go w oddziale ZUS. Następnie przyszły przedsiębiorca powinien złożyć wniosek o wydanie profilu zaufanego i uaktywnić go, potwierdzając swoją tożsamość. Pozwala to na założenie konta w serwisie CEIDG i wypełnienie elektronicznego formularza rejestracji działalności - CEIDG-1. Wniosek potwierdzany jest za pomocą profilu zaufanego i wysyłany do ewidencji. Można też podpisać wniosek CEIDG-1 certyfikowanym podpisem elektronicznym.

 

 

Rejestracja w ZUS

 

Po złożeniu wniosku do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przedsiębiorca powinien zarejestrować się jako osoba ubezpieczona w ZUS, składając formularz ZUS ZUA lub ZUS ZZA. Od 2012 roku za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych uruchomionej przez ZUS można składać oba te wnioski w formie elektronicznej. Wymogiem jest posiadanie profilu zaufanego ePUAP. Wnioski do ZUS należy złożyć w terminie maksymalnie 7 dni od momentu zarejestrowania działalności gospodarczej w CEIDG. Niestety, część spraw formalnych koniecznie będzie trzeba załatwić osobiście np. rejestrując się jako podatnik VAT w Urzędzie Skarbowym.

 

GS