Odliczenie VAT-u od wydatków eksploatacyjnych związanych z użytkowaniem samochodu

Odliczenie VAT-u od wydatków eksploatacyjnych związanych z użytkowaniem samochodu

09:01 06/07/2015

Od paliwa wykorzystywanego do leasingowanego samochodu podatnik ma możliwość odliczania podatku VAT, choć na ograniczonych zasadach ujętych w art. 86 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy o VAT oraz art. 12 ustawy zmieniającej.

Trzy warianty odliczenia

Przedsiębiorca wykorzystujący w swojej działalności gospodarczej leasingowany operacyjnie samochód, przy zakupie paliwa do pojazdu może spotkać się z trzema wariantami odliczenia VAT-u:

  • z całkowitym brakiem prawa do odliczenia podatku naliczonego,

  • z prawem do odliczenia połowy kwoty podatku naliczonego,

  • z pełnym prawem do odliczenia podatku naliczonego.

Prawo do odliczenia w praktyce podatku VAT

Nie można odliczać podatku VAT od zakupu paliwa do samochodu osobowego, jeśli podatnik nie złożył uprzednio w związku z umową leasingu operacyjnego pojazdu deklaracji VAT-26 do Urzędu Skarbowego. Jeśli deklaracja byłaby złożona, mógłby odliczyć 100 proc. VAT od zakupu paliwa do samochodu osobowego firmowego. Z taką samą sytuacją mamy do czynienia w przypadku pojazdów innych niż samochody osobowe o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:

  • 1 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 425 kg,

  • 2 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 493 kg,

  • 3 lub więcej – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 500 kg.

Bez złożenia deklaracji VAT-26 przedsiębiorca może odliczyć 50 proc. VAT od zakupu paliwa w przypadku leasingowania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony ( innych niż samochody osobowe), w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:

  • 1 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 425 kg,

  • 2 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 493 kg,

  • 3 lub więcej – jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 500 kg.

Wraz ze złożeniem VAT-26 zyskuje jednocześnie prawo do odliczenia 100 proc. VAT od zakupu paliwa.

Całkowite odliczenie podatku naliczonego VAT od zakupu paliwa będzie przysługiwało w przypadku leasingowania pojazdów samochodowych o masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony oraz pojazdów wymienionych w art. 86a ust. 9 ustawy, a w odniesieniu do nich nie ma obowiązku składania deklaracji VAT-26 fiskusowi przez przedsiębiorcę.