Odliczenie pełnego VAT-u przy korzystaniu z samochodu firmowego

Odliczenie pełnego VAT-u przy korzystaniu z samochodu firmowego

09:01 06/07/2015

W ustawie o VAT, po jej nowelizacji uwzględniono kilka sytuacji, w których podatnik ma możliwość odliczenia od leasingowanego pojazdu samochodowego pełnej kwoty podatku naliczonego od opłat leasingowych.

Wyłącznie do działalności gospodarczej

Podatnikowi będzie przysługiwało prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego od opłat leasingowych, jak wynika z art. 86a ust. 1 i ust. 3 pkt 1 lit a) ustawy o VAT, jeśli samochód wykorzystywany jest wyłącznie do działalności gospodarczej. VAT odliczany będzie od wszystkich opłat leasingowych, tj. od:

 • czynszu inicjalnego,

 • rat leasingowych,

 • pozostałych należności wynikających z zawartej umowy leasingu.

Sposób wykorzystywania przez podatnika pojazdu, określony w ustalonych przez niego zasadach jego używania, potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tego pojazdu ewidencją przebiegu, powinien wykluczać jego wykorzystanie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą, aby odliczenie było możliwe. Jeśli zasadniczo istnieje możliwość używania pojazdów do celów prywatnych, nie będzie on mógł być uznany za wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej. W przypadku, gdy samochód firmowy oddawany jest do dyspozycji pracowników np. w celu dojazdu do pracy i z pracy do domu, wyklucza to pełne odliczenie VAT od opłat leasingowych. Odliczenie może wynieść maksymalnie 50 proc. podatku naliczonego.

Jeśli podatnik chce odliczać cały VAT od opłat leasingowych i wykorzystuje auto do celów firmowych, musi prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu oraz złożyć w Urzędzie Skarbowym informację VAT-26. Nie ma przy tym znaczenia to, że jest on leasingobiorcą.

Kontrolę sposobu wykorzystania pojazdu do celów stricte firmowych może zapewnić zainstalowany w nim system GPS.

Bez ewidencji przebiegu

W art. 86a ust. 9 ustawy o VAT wskazuje się pojazdy, w przypadku których można odliczać pełny VAT od opłat leasingowych, bez konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu oraz składania VAT-26 na ręce fiskusa. Są to wszystkie rodzaje samochodów przeznaczonych wyłącznie do:

 • odsprzedaży,

 • sprzedaży, w przypadku pojazdów wytworzonych przez podatnika,

 • oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze,

- o ile odsprzedaż, sprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie tych pojazdów stanowi przedmiot działalności podatnika.

Pełny podatek VAT odliczą również przedsiębiorcy w przypadku pojazdów samochodowych:

 • innych niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van,

 • innych niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków,

 • innych niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków,

 • innych niż samochody osobowe, które posiadają kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu,

 • specjalnych, spełniających również warunki uwzględnione w odrębnych przepisach, m.in. koparki, koparko-spycharki, agregaty elektryczne, podnośniki, żurawie samochodowe i inne,

 • o specjalnym przeznaczeniu, w tym wozy pogrzebowe i bankowozy, jeśli mają jeden rząd siedzeń albo ich dopuszczalna masa całkowita jest większa niż 3 tony,

 • o masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony,

 • specjalnych, o przeznaczeniu pomoc drogowa, mających nadwozie konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu uszkodzonych pojazdów.