Rok 2014 VAT przełomowy na rynku leasingu samochodów osobowych

Rok 2014 VAT przełomowy na rynku leasingu samochodów osobowych

09:01 06/07/2015

Zmiany w przepisach dotyczących odliczenia podatku VAT od umów leasingu zawartych przed 1 kwietnia 2014 roku istotnie ukształowały rynek motoryzacyjny w Polsce.

W starym porządku prawnym obowiązującym przed 1 kwietnia 2014 roku, ustawa o VAT umożliwiała dokonanie odliczenia 100% VAT w przypadku wyleasingowanych samochodów wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej. Dodatkowo, pojazdy te musiały być wymienione w art. 86a ust. 9 ustawy o VAT, a ich właściciel musiał złożyć w Urzędzie Skarbowym deklarację VAT-26. Konieczne było również prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu.

 

Warunki pełnego odliczenia podatku VAT


Leasingobiorca będzie mógł odliczyć pełny podatek VAT od opłat z tytułu leasingu, jeśli na dzień 31 marca 2014 roku przysługiwało mu takie prawo, a dodatkowo:

  • w umowie zawartej przed 1 kwietnia 2014 roku nie dokonano zmian po 31 marca 2014 roku,

  • pojazd samochodowy będący przedmiotem leasingu został wydany podatnikowi przed dniem 1 kwietnia 2014 roku,

  • umowa została zarejestrowana przed podatnika dokonującego odliczenia u właściwego dla niego naczelnika urzędu skarbowego do 2 maja 2014 roku.

Jeśli wszystkie powyższe warunki zostaną spełnione przez leasingobiorcę - podatnika, będzie on mógł legalnie kontynuować pełne odliczanie podatku VAT od rat leasingowych.


Utrata prawa do odliczenia podatku

Zmiany w umowie leasingu dotyczące przedmiotu umowy lub jej stron, automatycznie likwidują wcześniejsze prawo do pełnego odliczenia podatku VAT od leasingowanego pojazdu. Natomiast zmiany w kwestiach związanych z płatnościami nie skutkują odebraniem prawa do odliczenia na dotychczas obowiązujących zasadach.


Pełen podatek VAT od rat leasingowych nie będzie odliczany, jeśli co prawda zarejestrowano umowę leasingu do 2 maja 2014 roku, ale podatnik nie wywiązał się z obowiązku złożenia VAT-26 fiskusowi. Wtedy odliczy on 100% VAT tylko od wydatków związanych z używaniem tych pojazdów na podstawie umowy leasingu, innych niż wydatki z tytułu nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, usług naprawy lub konserwacji oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem pojazdów.