Jak zorganizować pracę zdalną w domu? Praktyczne porady

Jak zorganizować pracę zdalną w domu? Praktyczne porady

13:49 20/05/2016

Przy organizowaniu pracy zdalnej w domu bardzo ważne jest oddzielenie miejsca pracy od miejsca wypoczynku oraz bezpieczne przechowywanie dokumentów, zarówno papierowych, jak i cyfrowych.

Jak przechowywać w domu dokumenty papierowe i cyfrowe

Niektóre dokumenty w formie papierowej należy przechowywać przez kilka lat, a inne nawet przez całe życie. Na przykład zeznania podatkowe trzeba przechowywać przez 5 lat od zakończenia rozliczanego w nich roku podatkowego, potwierdzenia wpłaty składki za ubezpieczenie do ZUS – przez 10 lat, a świadectwa pracy i potwierdzenie uzyskania wszelkich kwalifikacji zawodowych przez całe życie. Wszystkie ważne dokumenty powinny znaleźć się w zamykanych regałach, do których nie będą miały dostępu dzieci ani osoby postronne. Podczas rozmieszczania ich na półkach warto stosować określony klucz, np. chronologiczny, alfabetyczny lub tematyczny.

Do przechowywania ważnych dokumentów w formie cyfrowej warto wykorzystać serwer plików. Zabezpiecza to przed utratą danych wskutek awarii komputera, nośników danych lub zewnętrznych dysków, na których się one znajdują. Dzięki serwerowi plików można również w łatwy sposób udostępniać innym osobom, np. zleceniodawcom, duże pliki, których nie da się przesłać pocztą. Po wejściu w dany link i wpisaniu hasła będą one mogły pobrać dany plik i zapisać go na swoim komputerze.


Jak urządzić miejsce do pracy w domu

Miejsce do pracy w domu powinno być wyraźnie wyodrębnione od pomieszczeń, w których spędza się czas wolny. Dzięki temu łatwiej będzie oddzielić życie zawodowe od domowego, które często toczy się za ścianą. Jeśli nie dysponujemy wolnym pomieszczeniem, możemy oddzielić kącik do pracy ścianką działową, a nawet parawanem lub dwustronnym regałem. Należy ustalić sobie również godziny pracy i przestrzegać ich.
W przeciwnym razie łatwo popaść w pułapkę odkładania pracy na potem lub poświęcania jej zbyt dużej ilości czasu w ciągu dnia.


Gdzie spotykać się ze zleceniodawcami lub klientami

Idealnie byłoby móc przyjmować klientów i zleceniodawców we własnym domowym biurze, do którego prowadzi osobne wejście. Niestety nie zawsze jest to możliwe. W takiej sytuacji można umawiać się na spotkania w kawiarniach położonych niedaleko domu. Istnieje również możliwość wynajęcia biura, sali konferencyjnej lub sali do wspólnej pracy na godziny.