Na co zwrócić uwagę, podpisując nową umowę na dostawę energii dla firmy?

Na co zwrócić uwagę, podpisując nową umowę na dostawę energii dla firmy?

14:51 04/01/2017

Zmiana dostawcy energii elektrycznej najczęściej ma na celu obniżenie kosztów takich dostaw. Tania energia dla firm - to twój cel.

W przeciwieństwie do cen prądu oferowanego gospodarstwom domowym, ceny dla przedsiębiorców nie podlegają kontroli i regulacji ze strony Urzędu Regulacji Energetyki. Firma powinna więc poświęcić czas na przeanalizowanie dostępnych ofert sprzedaży prądu, wybrać najkorzystniejszą z nich i podpisać umowę. Na jakie kwestie należy zwrócić uwagę w takim dokumencie?

 

Uwolnienie rynku energii elektrycznej

Z dniem 1 lipca 2007 roku uwolniono rynek energetyczny — od tej pory każdy odbiorca energii elektrycznej w Polsce uzyskał prawo do zmiany dostawcy. Zmiana taka musi być dokonywana bezpłatnie. Wraz z początkiem 2008 roku ceny za energię są ustalane według konkurencyjnych zasad rynkowych. Urząd Regulacji Energetyki stoi na straży podstawowych praw ustalania cen energii i reguluje je, ale wyłącznie w odniesieniu do klientów indywidualnych. Tania energia dla firm wynika zaś wyłącznie z wynegocjowanych stawek u dostawców, którzy działają na terenie danego regionu.

Co ciekawe, w 2013 roku wprowadzono kolejne udogodnienia dla klientów, ponieważ od tego momentu można podpisywać umowy kompleksowe, pozwalające na zawarcie jednej umowy z dystrybutorem energii oraz dostawcą. Proces zmiany sprzedawcy dla przedsiębiorstw został radykalnie uproszczony i zajmuje obecnie niewiele czasu.

 

Jak podpisać korzystną dla firmy umowę?

W umowie podpisywanej z dostawcą energii powinno być w sposób jasny i klarowny podane, dla kogo przeznaczona jest dana oferta. Niewykluczone, że dany sprzedawca obsługuje wyłącznie segment klientów domowych, nie zaś klientów firmowych.

Energia elektryczna dla firm powinna być dostarczana ściśle na takich zasadach, jakie są korzystne dla przedsiębiorcy. Firma, która korzysta z dużych dostaw prądu, ma silną pozycję w negocjacjach z dostawcami i może wypracować bardzo atrakcyjne dla siebie warunki. Dla takich klientów dostawcy energii mają wiele taryf, które dostosowują się do indywidualnych wymagań firmy.

W umowie o dostawy energii powinna znaleźć się cena prądu, w postaci stawki za 1 kWh w ciągu doby. Najlepiej jeśli będzie stała przez dłuższy okres czasu i niezależna od czynników rynkowych. Na ogół firmy mogą korzystać z taryf C11 lub C12. Taryfa C11 jest jednostrefowa, a C12 — dwustrefowa. Jeśli firma zużywa stałą ilość energii w ciągu dnia, powinna korzystać z taryfy C11, charakteryzującej się jedną i stałą stawką za 1 kWh. Natomiast jeśli zużycie jest zmienne, być może warto skorzystać z taryfy C12 lub jej odmiany, gdzie stawki za 1 kWh są zależne od zużycia energii w szczycie i poza szczytem.