Jak zebrać środki na rozwój firmy?

Jak zebrać środki na rozwój firmy?

14:39 20/02/2017

Założenie działalności gospodarczej jest jedną ze ścieżek rozwoju i efektywnym sposobem na spełnienie zawodowych aspiracji. Zaletą prowadzenia własnej firmy jest niezależność, nienormowany czas pracy oraz kontrola uzyskiwanych dochodów i generowanych kosztów.

Kluczem do powodzenia firmy i zbudowania mocnej pozycji na rynku jest stałe inwestowanie w jej rozwój. Na ten cel potrzeba środków, które można pozyskać od banków, firm pożyczkowych oraz z dotacji unijnych.

 

Pożyczki pozabankowe

Środki na prowadzenie i rozwój działalności gospodarczej można pozyskać, zaciągając pożyczki w instytucjach i firmach pozabankowych (prywatnych). Ich zaletą jest minimum formalności oraz brak wymogu dostarczania zaświadczenia o wysokości uzyskiwanych dochodów. Pożyczki te, zwane również chwilówkami, udzielane są osobom, które osiągają dochody z tytułu wykonywanej pracy (bez względu na rodzaj umowy) i nie mają negatywnej historii kredytowej. Aby pozyskać środki, wystarczy podać dane personalne: imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego, PESEL i numer telefonu komórkowego. Niekiedy firmy pożyczkowe wymagają także przedstawienia wyciągu bankowego z ostatnich trzech miesięcy. Wadą chwilówek jest ich krótkoterminowość (zazwyczaj udzielane są na 30 dni) oraz limit kredytowy wynoszący maksymalnie 4 000 zł.

 

Inwestycyjne kredyty bankowe

Aktywnie działające przedsiębiorstwa mogą pozyskać środki z inwestycyjnych kredytów bankowych. Są one przeznaczone na finansowanie realizowanych przez firmę przedsięwzięć, np. zakup samochodów i komputerów, remont siedziby przedsiębiorstwa czy nabycie papierów wartościowych lub akcji innych firm. Zaciągnięcie tego typu kredytów wiąże się z szeregiem formalności, m.in. ze złożeniem wniosku w siedzibie banku oraz przedstawieniem planu zagospodarowania pozyskanych środków. Zaletą inwestycyjnych kredytów bankowych jest ich długoterminowość: są one udzielane nawet na okres 25 lat. Wysokość pozyskanych środków jest uzależniona od oceny zdolności kredytowej firmy, dokonanej przez bank.

 

Kredyty na założenie działalności gospodarczej

Innym typem kredytów oferowanych przez banki są środki przeznaczone na założenie działalności gospodarczej. Instytucje udzielające tego typu pożyczek wymagają wkładu własnego lub poręczenia przez osoby trzecie. Pozyskanie kredytów bankowych na start firmy wiąże się także z szeregiem formalności i z dodatkowymi kosztami: marżami oraz wysokim oprocentowaniem. Oprócz oceny zdolności kredytowej przyszłego przedsiębiorcy banki biorą pod uwagę także charakter planowanej działalności gospodarczej oraz ryzyko towarzyszące jej prowadzeniu. 

 

Dotacje z Unii Europejskiej

Dotacje z Unii Europejskiej można pozyskać, składając wniosek w powiatowym Urzędzie Pracy lub w jednym z banków. Aby wziąć udział w projekcie, trzeba spełniać następujące kryteria:

- mieć nie mniej niż 18 lat i nie więcej niż 65 lat (większe szanse na pozyskanie środków z Unii Europejskiej mają osoby młode – do 25 roku życia),

- posiadać status osoby bezrobotnej,

- nie prowadzić działalności gospodarczej przez ostatni rok,

- mieszkać na terenie powiatu biorącego udział w projekcie (takie informacje można pozyskać na stronach internetowych Powiatowych Urzędów Pracy).

Dofinansowania unijne są bezzwrotne pod warunkiem, że beneficjent (osoba, której została przyznana dotacja) będzie prowadził działalność gospodarczą przez co najmniej rok. Kwota takiej dopłaty maksymalnie może wynosić 40 000 zł.