Jak założyć spółkę z o.o.?

Jak założyć spółkę z o.o.?

16:10 10/08/2017

Dowiedz się, jak bezproblemowo założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i jak uniknąć pułapek formalnych.

W momencie, gdy uda nam się już rozwiązać zagadkę pod tytułem: „jaką formę prawną dla swojej spółki wybrać” i wybór padł na tę z ograniczoną odpowiedzialnością, powstaje pytanie, jak założyć spółkę z o.o. To najlepszy moment, by dowiedzieć się, jakie kroki należy podjąć, by rejestracja spółki poszła jak najsprawniej. Warto także przygotować się wcześniej pod kątem tego, jakich dokumentów będziemy potrzebowali i jakie przeszkody w postaci formalności będą czekały na nas czekały po drodze.

Życie każdej spółki zaczyna się od rzeczy najistotniejszej, czyli od umowy spółki. Na początku należy określić, jaka jest liczba osób, które spółkę stworzą. Inaczej – ilu będzie wspólników. Spółka z o.o. dopuszcza sytuację, gdzie wspólnik jest jeden lub jest ich kilku.

Gdy znamy już ilość partnerów, można przejść już do kwestii właściwej umowy, która będzie niejako fundamentem dla funkcjonowania spółki. Należy zawrzeć ją w formie aktu notarialnego, który określać będzie takie podstawowe kwestie, jak: nazwa, adres siedziby spółki, jaki jest przedmiot działalności czy wysokość kapitału zakładowego.

Po tym kroku nasza spółka otrzymuje formę oraz nazwę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji. Od tego momentu przedsiębiorstwo ma maksymalnie 6 miesięcy, by uzyskać wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. To pół roku to taki czas dla wspólników, by się przygotować i zorganizować do faktycznego działania spółki. Chodzi tu między innymi o zebranie potrzebnego kapitału zakładowego czy zaciągnięcie zobowiązań. Po tym procesie z nazwy spółki zniknie fraza w organizacji.

A jak wygląda sama procedura wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego? Należy udać się do Sądu Rejonowego właściwego dla siedziby firmy. Trzeba złożyć wniosek wraz z odpowiednimi drukami dodatkowymi, takimi jak: KRS-WE (kwestia wspólników), KRS-WM (informacje o przedmiocie działalności), KRS-WK (kwestia reprezentantów spółki) czy KRS-WA (oddziały firmy), KRS-WL (prokurenci).

Oprócz wniosków urzędowych należy złożyć jeszcze: umowę spółki, oświadczenie wspólników na temat wniesionego kapitału zakładowego, potwierdzenie sądowej opłaty oraz posiadania ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, notarialnie poświadczone podpisy członków zarządu oraz listę wspólników.

To nie koniec obowiązków ciążących na zakładających spółkę. Oprócz tego potrzebne są numery NIP i REGON czy posiadanie firmowego konta w banku. Należy się także zarejestrować jako podatnik VAT oraz zgłosić się do Urzędu Skarbowego z informacją o wybranej przez siebie formie opodatkowania.

Oczywiście większość tych działań wiąże się z jednorazowymi opłatami, na które przedsiębiorcy powinny być gotowi i wyczuleni. Istotną informacją jest to, że od roku 2012 rejestracja spółki możliwa jest przez platformę internetową. Możliwość elektronicznej rejestracji na pewno jest wygodna, ale niestety nie daje ona takich możliwości, jeśli chodzi o pewne możliwe do wprowadzenia modyfikacje podczas procesu zakładania, co tradycyjna metoda rejestracji.

Jak widać, założenie spółki z o.o. nie jest tak prostą sprawą, jak by się wydawało. Na przyszłych właścicieli nakładanych jest niemało opłat i sporo formalności, przez które po prostu trzeba przejść.